Времето в Северна България

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
ФИЛИАЛ ПЛЕВЕН

Начало
Актуално
 
Прогнози
Измервания
Услуги
Контакти
 
Метео обслужване
Хидрология
 
Отговорност
Копирайт
 
Дунав
Хидрометрични
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съобщение към българската общественост


Считано от 1 януари 2019 година Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) излиза от структурата на Българска академия на науките и се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.


Благодарим на всички за разбирането и подкрепата.*СВЕТОВНО ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА МЕТЕОРОЛОГИЯ*


Синоптична станция КНЕЖА от мрежата на Плевенския филиал на Националния институт по метеорология и хидрология е сред 70 станции в световен мащаб работещи повече от сто години без прекъсване и признати като световно културно и научно богатство от Световната метеорологична организация към ООН (СМО). Тя е открита през 1910 година.


Кнежа

„Многогодишните метеорологични наблюдения са част от незаменимото културно и научно наследство на човечеството, което обслужва потребностите на настоящите и бъдещите поколения за дългосрочна климатична информация с високо качество. Те са уникални източници на историческа информация за атмосферните параметри, която свидетелства за колебанията на климата и е основа за оценката на промените му. За да се подчертае това значение, СВЕТОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ разполага с механизъм за разпознаване на стогодишни наблюдателни станции. По този начин организацията насърчава устойчивите стандарти за наблюдение и най-добрите практики, които улесняват създаването на висококачествени динамични редове.“
© 2011-2018 НИМХ-Плевен.
Всички права запазени.
За коментари и препоръки:
retsambeW